Προκηρύξεις σχολικών εκδρομών

Για το περιεχόμενο των προκηρύξεων μετακινήσεων μαθητών την ευθύνη έχουν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη σχολική μονάδα.