Νέα Αίτηση Απονομής Σύνταξης για Συνταξιούχους Δημοσίου

Mετά από ενημέρωση  της υπηρεσίας μας από την Γενική Διεύθυνση  Συντάξεων Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με  το Αρ. Πρωτ. 315962/26-06-2023 συνημμένο έγγραφο . Όλες/οι  οι υποψήφιες/οι συνταξιούχοι   που απολύονται αυτοδίκαια λόγω ορίου ηλικίας στις 30/06/2023 καθώς και όσες/οι  απολύονται στις 31/08/2023 μετά από αίτηση παραίτησης τους, πρέπει να κατεβάσουν  την νέα αίτηση  απονομής σύνταξης  για το Δημόσιο  που έχουμε […]

Όλο το άρθρο

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ : Από Τετάρτη 1-2-23 έως και την Δευτέρα 13-2-23. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ : ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΜΑΙΛ ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ: mail@dide.ilei.sch.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Οι εκπαιδευτικοί που γεννήθηκαν το έτος 1955 αποχωρούν στις 30-6-23 λόγω ορίου ηλικίας και δεν θα υποβάλλουν αίτηση […]

Όλο το άρθρο

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Οι Αιτήσεις Παραίτησης υποβάλλονται από την Τρίτη 01-02-2022 έως και την Παρασκευή 11-02-2022. Την αίτηση παραίτησης έχετε τη δυνατότητα να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο email της ΔΔΕ Ηλείας  mail@dide.ilei.sch.gr Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης οι εκπαιδευτικοί  που δε θα κάνουν αίτηση ανάκλησης θα τα υποβάλλουν μετά την 1η Μαΐου 2022. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Όλο το άρθρο

Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Προθεσμία υποβολής αίτησης παραίτησης από την Τετάρτη 17-2-20212 έως και την Τετάρτη 10-3-2021. Προθεσμία ανάκλησης της αίτησης παραίτησης: μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης. Τρόπος Υποβολής αίτησης: Ηλεκτρονικά στο mail της υπηρεσίας μας: mail@dide.ilei.sch.gr Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας […]

Όλο το άρθρο

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, από 1/4/2020 έως 10/4/2020: ηλεκτρονικά στο e-mail: mail @dideilei.sch.gr στο FAX: 2621-3-60563 ταχυδρομικά στη Δ/νση: Διοικητήριο Τ. Πετροπούλου 31- Τ.Κ.27130 -Πύργος (σφραγίδα ταχυδρομείου εντός των ανωτέρω ημερομηνιών)

Όλο το άρθρο