ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ’ ΦΑΣΗΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οδηγίες-Δικαιολογητικά_πρόσληψης_αναπληρωτών 2023-2024 Δ΄ ΦΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2023-2024 ΑΙΤΗΣΗ -Υ.Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΧ-ΔΙΔ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΕΠ ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΕΠ-ΕΒΠ  

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ BRAILLE ΜΕ ΜΟΡΙΑ – ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

Σχετικά: Οι  με αρ.πρωτ.: 114650/Ε2/12-10-2023 και 115268/Ε4/13-10-2023 εγκύκλιοι του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ(001.ΔΕ001)-ΣΜΕΑΕ(001.ΔΕΣΚΕ)& ΝΟΗΜAΤΙΚΗ ΚΩΦΩΝ-BRAILLE (001.ΔΕΚΤ) Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  mail@dide.ilei.sch.gr από  την  Τρίτη 21-11-2023 έως  και  την  Παρασκευή  24-11-2023. Οι πίνακες  μοριοδότησης  των  μελών  ΕΕΠ – ΕΒΠ  θα αναρτηθούν  μέχρι  και   05-12-2023. Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΠΕ30 ΕΕΠ

Οδηγίες-Δικαιολογητικά_πρόσληψης_αναπληρωτών 2023-2024 ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΕΠ) ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΧ-ΔΙΔ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΕΠ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2023-2024

Όλο το άρθρο