ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Μέχρι 31-03-2022 παρατείνεται η ισχύς των αδειών διδασκαλίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στα φροντιστήρια και στη Κατ’ οίκον   διδασκαλία. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Continue Reading

«Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022»

6ΥΜ346ΜΤΛΗ-ΟΟ2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Continue Reading

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για φροντιστήρια

Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.   Δημοσίευση Υ.Α. σε ΦΕΚ ΦΕΚ 3369 […]

Continue Reading