ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Μέχρι 31-03-2022 παρατείνεται η ισχύς των αδειών διδασκαλίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στα φροντιστήρια και στη Κατ’ οίκον   διδασκαλία. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Όλο το άρθρο

«Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022»

6ΥΜ346ΜΤΛΗ-ΟΟ2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Όλο το άρθρο

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για φροντιστήρια

Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.   Δημοσίευση Υ.Α. σε ΦΕΚ ΦΕΚ 3369 […]

Όλο το άρθρο