Οδηγίες ανάρτησης προκήρυξης εκδρομής

Εκδρομές-Μετακινήσεις

Για ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων σχετικά με την πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής / επίσκεψης / μετακίνησης, παρακαλούμε να αποστείλετε email στη διεύθυνση ekdromes@dide.ilei.sch.gr στο οποίο θα εισάγετε ως συνημμένο το υπογεγραμμένο και σε μορφή pdf  αρχείο της προκήρυξης, και στο θέμα του  ως τίτλο θα αναφέρετε:

  • το όνομα του σχολείου σας (πχ. 1ο ΓΕ.Λ…)
  • το είδος της μετακίνησης (πχ. Εκπαιδευτική Εκδρομή Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Μετακίνηση Erasmus  κ.λπ.)
  • τον τόπο υλοποίησης της μετακίνησης(πχ. Βόλος, Θεσσαλονίκη, Κύπρος κ.λπ.)
  • τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της μετακίνησης (πχ. 8-9 Απριλίου 2023)