ΚΠΕ Κρεστένων

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων


Ιστοσελίδα: http://kpekrestenon.gr/


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μαθητική Εστία Κρεστένων, Τ.Κ. 27055


Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: kpe.krestenongmail.com


Τηλέφωνο: 2625022305


Fax: 2625022393


Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας: Γαβράς Πέτρος