Οδηγίες και έντυπα για αποζημίωση οδοιπορικών διάθεσης μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών τακτικού προϋπολογισμού 2024

Αφορούν μετακινούμενους μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές που μισθοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, όχι αναπληρωτές ΕΣΠΑ/ΠΔΕ. Οδηγίες – Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Διάθεσης 2024 Διαβιβαστικό Οδοιπορικών Διαθεσης Ημερολόγιο Οδοιπορικών Διάθεσης 2024 Οδηγίες Συμπλήρωσης Ημερολογίου Οδοιπορικών Διάθεσης

Όλο το άρθρο

Οδηγίες και έντυπα για αποζημίωση υπερωριών εκπαιδευτικών 2023

Εδώ θα βρείτε οδηγίες και υποδείγματα για αποζημίωση υπερωριών Υπουργική Απόφαση 12-1-2017 για επιπλέον δικαιολογητικά Διαδικασία έγκρισης ανάθεσης εκκαθάρισης υπερωριών 2023 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υπερωριών 2023 – Ισχύει από 1/1/2024 Αίτημα Έγκρισης Υπερωριών Υπόδειγμα Πρακτικού ανάθεσης Υπερωριών από τον Σύλλογο Υπόδειγμα Πρακτικού ανάθεσης Υπερωριών από την Διευθύντρια/τον Διευθυντή Οδηγίες καταχώρησης στο ΑΘΗΝΑ  Υπόδειγμα Βεβαίωσης Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης […]

Όλο το άρθρο

Οδηγίες και έντυπα για δαπάνες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες Οδηγίες Δαπανών Πανελληνίων 2023 Αμοιβές Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Δαπανών Εξετάσεων 2023 Οδοιπορικά μελών Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Οδοιπορικών Εξετάσεων 2023 Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2023 Βεβαίωση Παρουσίας για οδοιπορικά 2023 Οδοιπορικά μετακινούμενων εκτός νομού (εξεταστές Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου – Ε.Ε.Κ. ΕΠΑΛ Αχαΐας – ΤΕΦΑΑ) Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2023-Αχαΐα Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2023-Ζάκυνθος

Όλο το άρθρο

Οδηγίες και έντυπα για δαπάνες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες Οδηγίες Δαπανών Πανελληνίων 2022 Αμοιβές Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Δαπανών Εξετάσεων 2022 Οδοιπορικά μελών Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Οδοιπορικών Εξετάσεων 2022 Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2022 Βεβαίωση Παρουσίας για οδοιπορικά 2022 Οδοιπορικά μετακινούμενων εκτός νομού (εξεταστές Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου – Ε.Ε.Κ. ΕΠΑΛ Αχαΐας – ΤΕΦΑΑ) Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2022 – Αχαΐα Ημερολόγιο Μετακινήσεων […]

Όλο το άρθρο

Οδηγίες και έντυπα για δαπάνες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες Οδηγίες Δαπανών Πανελληνίων 2021 Αμοιβές Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Δαπανών Εξετάσεων 2021 Οδοιπορικά μελών Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών Διαβιβαστικό Οδοιπορικών Εξετάσεων 2021 Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2021 Βεβαίωση Παρουσίας για οδοιπορικά 2021 Οδοιπορικά μετακινούμενων εκτός νομού (εξεταστές Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου – Ε.Ε.Κ. ΕΠΑΛ Αχαΐας – ΤΕΦΑΑ) Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2021 Εκτός Νομού

Όλο το άρθρο