Ομάδα Φυσικής Αγωγής

Ομάδα Φυσικής Αγωγής

 

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/graffa/

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: grfadide.ilei.sch.gr

 

Τηλέφωνο: 2621360592, -8, -9

 

Υπεύθυνος: Παππά Γεωργία