ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚEΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Οι εκπ/κοί των συνημμένων αρχείων που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, και οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις ή δεν υπέβαλαν αίτηση-δήλωσης τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις, να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση-δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε. Ηλείας, έως την Παρασκευή, 31/5/2024 και ώρα 12:00 μ. ΑΙΤΗΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2024 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 28-5-2024 […]

Continue Reading

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία Γραπτών αντιρρήσεων, μέχρι την Παρασκευή 31/5/2024 και ώρα 12:00 μ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ) 15 28-5-2024 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓ. ΚΕΝΑ ΕΑΕ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ) 15 28-5-2024

Continue Reading

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/5/2024.   ΜΟΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-Ή-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ-ΔΔΕ-ΗΛΕΙΑΣ- ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ Δ Ε ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ_ΕΒΠ_σμεαε

Continue Reading

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την μέχρι την Πέμπτη, 23-5-2024, στο mail@dide.ilei.sch.gr. Οι εκπ/κοί που μετατέθηκσν στην Δ.Ε Ηλείας, εφόσον έχουν εντοπιότητα/συνηπηρέτηση στην Ηλεία να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, για να μοριοδοτηθούν στα παραπάνω κριτήρια μετάθεσης.   ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2024-signed ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2024 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 17-5-2024 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΑ […]

Continue Reading

Πίνακας ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας- Τοποθέτηση ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

Προθεσμία Γραπτών αντιρρήσεων μέχρι, την Δευτέρα, 20/5/2024 και ώρα 12:00. μ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο mail:mail@dide.ilei.sch.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ _16-5-2024 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓ. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 13 16-5-2024

Continue Reading

Υποβολή δήλωσης ρύθμισης υπεραριθμίας – Τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ _ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 2024 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2024 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ 204 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ 2024 ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_

Continue Reading