Σχολικές Δραστηριότητες

Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

(Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Προγράμματα)

 

Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/grayilei/

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: grayilei@sch.gr

 

Τηλέφωνο: 2621360595

 

Υπεύθυνη: Τερζή Παναγιώτα