Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ – ΣΕΠΕΗΥ

Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ Υ.Α. έγκρισης κανονισμού ΣΕΠΕΗΥ Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ Πρότυπο ετήσιας έκθεσης λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ Ενδεικτικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής

Continue Reading