Οργανόγραμμα ΔΔΕ Ηλείας

Δείτε το προσωπικό και τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης ΔΕ Ηλείας

 

Ο πλήρης κατάλογος αρμοδιοτήτων των τμημάτων των Διευθύνσεων ΔΕ παρουσιάζεται στο άρθρο 52 του υπ’ αριθμ. 18 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018)


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραμματεία Διευθυντή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΜΑΤΑ 2621360560
ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ 2621360594
Πρωτόκολλο, ηλεκτρονική αλληλογραφία

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΝΝΕ

2621360562
2621360561

Ταχυδρομείο – Αρχειοθέτηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2621360544
 • Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών
 • Έλεγχος αντιστοιχίας / ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ
2621360595
2621360565
 • Ίδρυση / μεταβολές σχολικών μονάδων
 • Σχολικές επιτροπές

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

2621360562
2621360594

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

2621360565
2621360594
 • Πανελλαδικές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • Κ.Π.γ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΜΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

2621360595
2621360598
2621360530
2621360594
Εκπαιδευτικές μετακινήσεις εσωτερικού

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΜΗ

2621360530
2621360598
Ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαιδευτικές μετακινήσεις εξωτερικού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΜΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ

2621360598
2621360530
Βιβλία, ψηφιακή υπογραφή

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΝΝΕ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

2621360561
2621360594

Myschool

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ

2621360565

Αρχείο σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

2621360544
2621360594
ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2621360539
 • Προϋπολογισμός ΔΔΕ Ηλείας (σύνταξη – παρακολούθηση)
 • Οικονομικές αναφορές σε ΠΔΕ και ΥΠΑΙΘ
 • Εκκαθάριση έκτακτων δαπανών

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

2621360539
2621360536
 • Έλεγχος οδοιπορικών – υπερωριών
 • Μαθητικά δελτία μεταφοράς μαθητών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΙΜΩΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

2621360512
2621360539

 • Εκκαθάριση έκτακτων δαπανών-αμοιβών-δικαστικών αποφάσεων
 • Κατάρτιση του Προγράμματος Προμηθειών υλικών και υπηρεσιών της ΠΔΕ
 • ΑΠΔ
 • Αναζήτηση, έλεγχος και καταγραφή οικονομικών στοιχείων για ΔΑΥΚ αιτούντων για συνταξιοδότηση
 • Αποζημίωση μεταφοράς μαθητών

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

2621360536
2621360539

 • Μισθοδοσία τακτικού προϋπολογισμού μονίμων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων
 • Αγωγές διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

2621360541
2621360536

 • Ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Έλεγχος εκτάκτων δαπανών-αμοιβών
 • Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

2621360539

 • Καταχωριστής πράξεων/έργων ΕΣΠΑ-ΠΔΕ και υπεύθυνος μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ-ΠΔΕ
 • Υποβολή ηλεκτρονικά στον e-ΕΦΚΑ των μηνιαίων ΑΠΔ του ΙΚΑ για έργα ΕΣΠΑ-ΠΔΕ
 • Γενική διαχείριση πλατφόρμας invoices-schools
 • Οδοιπορικά διάθεσης για πράξεις/έργα ΕΣΠΑ-ΠΔΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ

2621360533

 • Έλεγχος απουσιολογίων και λοιπών παραστατικών που αναρτώνται από τις σχολικές μονάδες στην πλατφόρμα invoices-schools
 • Έλεγχος δαπανών μετακίνησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΥΡΙΟΧΟΥ

2621360535

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΣΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 2621360549-50
 • Άδειες διοικητικών υπαλλήλων-μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • Γνησιότητα τίτλων σπουδών
 • Συντάξεις
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
2621360549
 • Πληροφοριακό Σύστημα e-Data
 • Κινητικότητα
 • Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ
 • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ)
 • Μεταθέσεις
 • Αναπληρώτρια γραμματέας ΠΥΣΔΕ
 • Προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ
2621360544
2621360537
 • Προσλήψεις και απολύσεις αναπληρωτών
 • Αναγνώριση προϋπηρεσιών μονίμων και αναπληρωτών
 • Έλεγχος γνησιότητας προϋπηρεσιών μονίμων και αναπληρωτών
 • Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ
 • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ)
 • Αποσπάσεις εκπαιδευτικών
 • Μεταβολές μονίμων εκπαιδευτικών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ
ΚΟΡΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

2621360551
2621360537
2621360551
 • Γραμματέας ΠΥΣΔΕ
 • Γραμματειακή υποστήριξη ΠΥΣΔΕ
 • Τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΔΕ
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΥΣΔΕ)
2621360566
2621360544
 • Νομική υποστήριξη
 • Γνησιότητα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μονίμων και αναπληρωτών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 2621360567
 • Γραμματειακή υποστήριξη ΠΥΣΔΕ
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης
 • Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου
 • Απόδοση συνάφειας Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Τίτλων
ΦΑΝΗ ΖΑΓΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ
2621360566
2621360566
 • Γνησιότητα πτυχίων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • Έλεγχος γνησιότητας προϋπηρεσιών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΚΕΜΠΕ
2621360567
2621360566
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΗΣ 2621360545
Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ                  – 2621360545
Ανάπτυξη εφαρμογών ΔΔΕ Ηλείας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΗΣ 2621360545
Ασφάλεια δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΗΣ 2621360545
Συντήρηση ιστοτόπου και εφαρμογών ΥΠΑΙΘ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΗΣ 2621360545
Τεχνική υποστήριξη Η/Υ και εκτυπωτικών συστημάτων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΗΣ 2621360545
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ 2621360571
Υπεύθυνος Μαθητείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2621360570
Υπεύθυνη ΣΕΠ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 2621360531
Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑ 2621360592
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΕΡΖΗ 2621360599
Έγκριση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΠΑΣΤΗΣ
2621360570
Θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
2621360570
 • Διαίρεση τάξεων σε τμήματα
 • Καθορισμός περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή)
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ
2621360570
 • Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας εργαστηριακών κέντρων
 • Θέματα Ειδικής Αγωγής
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
2621360570
 • Έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και λειτουργίας φροντιστηριακών τμημάτων
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
2621360570
Σφραγίδα της Χάγης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
2621360560
Ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ
2621360570
 • Ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων
 • Θέματα λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ

2621360599
Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ

2621360599
Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
2621360570
Θέματα Φυσικής Αγωγής ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΠΑΣΤΗΣ
2621360570