Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

 

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ηλείας ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού

Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο
ΠΕ02 Φιλολόγων Νικολετσέα Γεωργία (GEORNIChs@gmail.com, 6973971983, ιστότοπος1, ιστότοπος2 )
ΠΕ03 Μαθηματικών Οικονόμου Φώτιος (pheconom@sch.gr, 6977906792)
ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών Μπίρμπα Μαρία (mariabirba@sch.gr, 6946451827)
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Κουζούλη Σοφία (skouzouli@sch.gr, 6972562429, ιστότοπος )
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης (pandrout@sch.gr, 6987268251)
ΠΕ86 Πληροφορικής Μαρίτσας Αντώνιος (maritsas@sch.gr, 6946425315, ιστότοπος )