Οδηγίες και έντυπα για αποζημίωση υπερωριών εκπαιδευτικών 2023

Οικονομικά

Εδώ θα βρείτε οδηγίες και υποδείγματα για αποζημίωση υπερωριών