Οδηγίες και έντυπα για αποζημίωση οδοιπορικών διάθεσης μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών τακτικού προϋπολογισμού 2024

Οικονομικά

Αφορούν μετακινούμενους μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές που μισθοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, όχι αναπληρωτές ΕΣΠΑ/ΠΔΕ.