Οδηγίες και έντυπα για δαπάνες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Οικονομικά

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες

Οδηγίες Δαπανών Πανελληνίων 2020

Αμοιβές Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών

Οδοιπορικά μελών Λ.Ε.Ε. – Επιτηρητών

Οδοιπορικά μετακινούμενων εκτός νομού (εξεταστές Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου – Ε.Ε.Κ. ΕΠΑΛ Αχαΐας – ΤΕΦΑΑ)

Ημερολόγιο Μετακινήσεων Πανελλήνιες 2020 – Εκτός Νομού