ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Ανανέωση άδειας διδασκαλίας φροντιστηρίων & ΚΞΛ Εκπαιδευτικοί

Μέχρι 31-03-2022 παρατείνεται η ισχύς των αδειών διδασκαλίας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στα φροντιστήρια και στη Κατ’ οίκον   διδασκαλία.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ