«Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Ανανέωση άδειας διδασκαλίας φροντιστηρίων & ΚΞΛ Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

6ΥΜ346ΜΤΛΗ-ΟΟ2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ