Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ