Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ και ΔΕ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

20211216 164516_Ε1 ΠΡΟΣΚΛ. ΑΝΑΠΛ. ΤΕ-ΔΕ ΨΤ8Ω46ΜΤΛΗ-4ΤΤ