Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ Περιόδου 2023

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Σε συνέχεια της προκήρυξης που είχαμε κοινοποιήσει τον Αύγουστο, σας γνωστοποιούμε επιπλέον τα παρακάτω:

Ενημερωτικό Έντυπο για το ΚΠΓ

Έγχειρίδιο χρήσης υποψηφίου