Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για φροντιστήρια

Ανανέωση άδειας διδασκαλίας φροντιστηρίων & ΚΞΛ

Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την
αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια
και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.

 

Δημοσίευση Υ.Α. σε ΦΕΚ

ΦΕΚ 3369 Β