ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ – Β ΦΑΣΗ

Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1694/τ.Γ΄/28-7-2021).

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) και η προθεσμία είναι από 30/07/2021 έως 03/08/2021 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση και στην εγκύκλιο που ακολουθούν

Υπουργική Απόφαση Διορισμών – Β Φάση

Εγκύκλιος Διορισμών – Β Φάση