Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Εκπαιδευτικοί Συνταξιοδοτικά

Προθεσμία υποβολής αίτησης παραίτησης από την Τετάρτη 17-2-20212 έως και την Τετάρτη 10-3-2021.

Προθεσμία ανάκλησης της αίτησης παραίτησης: μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.

Τρόπος Υποβολής αίτησης:

  1. Ηλεκτρονικά στο mail της υπηρεσίας μας: mail@dide.ilei.sch.gr
  2. Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (gov.gr).  Στη συνέχεια οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν, εντός των παραπάνω προθεσμιών, και στο mail της υπηρεσίας μας: mail@dide.ilei.sch.gr
  3. με courrier ή Ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι 10/3/2021).
  4. Αυτοπροσώπως στη Δ/νση Δ.Ε Ηλείας (Μανωλοπούλου 31-Διοκητήριο 5ος όροφος-Πύργος).