ΑΙΤΗΣΗ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Εκπαιδευτικοί Συνταξιοδοτικά

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ: Από Πέμπτη 01-02-2024 έως και την Δευτέρα 12-02-2024.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

1) Αυτοπροσώπως,

2) Ηλεκτρονικά στο κεντρικό email της ΔΔΕ Ηλείας : mail@dide.ilei.sch.gr

3) Ηλεκτρονικά στο gov.gr (στην περίπτωση αυτή θα αποστείλετε στο email της Διεύθυνσής μας εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών την έκδοση της Ηλεκτρονικής  Υπεύθυνης Δήλωσης του gov.gr)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Οι εκπαιδευτικοί που γεννήθηκαν το έτος 1956 αποχωρούν στις 30-06-2024 λόγω ορίου ηλικίας και δεν θα υποβάλλουν Αίτηση Παραίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ 5420-Ε3 ΥΠΑΙΘΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ