ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Εκπαιδευτικοί Συνταξιοδοτικά

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ : Από Τετάρτη 1-2-23 έως και την Δευτέρα 13-2-23.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ : ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΜΑΙΛ ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ: mail@dide.ilei.sch.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Οι εκπαιδευτικοί που γεννήθηκαν το έτος 1955 αποχωρούν στις 30-6-23 λόγω ορίου ηλικίας και δεν θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης.

ΕΞΕ – 7297 – 2023 – Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ