Υποβολή δήλωσης προτίμησης για Τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΔΕ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023_ 2024 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ 2023-2024

Όλο το άρθρο

Δικαιολογητικά νεοδιόριστων 2023

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις. Μετά την δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε έτοιμα-συμπληρωμένα την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα […]

Όλο το άρθρο

Υποβολή δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2023 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2023 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ 2023- ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΘΕΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 2023_2024_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΕΑΕ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ) 2023-2024-

Όλο το άρθρο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) την Δευτέρα 07-11-2022 και την Τρίτη 08-11-2022.  Οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Γ’ΦΑΣΗ

Όλο το άρθρο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΣΜΕΑΕ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_μετα τις μεταθέσεις_25.05.2022 ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Όλο το άρθρο