ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ζ’ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-2023

Επ/κή Εκπ/ση ΕΠΑ.Λ. Μαθητεία

1o ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ2022-10-04-12-27-58

1o ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ2022-10-04-12-29-32

1o ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022-10-04-12-29-07

2o ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2022-10-04-12-21-59

2o ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ2022-10-04-09-27-22

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2022-10-04-12-27-48

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ2022-10-04-12-24-46

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ2022-10-04-12-26-03

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚ2022-10-04-12-23-39

2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣΟΧΗΜΑΤΩΝ2022-10-03-12-35-55

ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2022-09-29 (ΝΕΟ)

ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙ 2022-09-29 (ΝΕΟ)

ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2022-10-03 ο.κ.

ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦ 2022-09-29 (ΝΕΟ)