ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Β’ΦΑΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν από την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

 

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-1-4

ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ-6