Διαδικασία αποσπάσεων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης , για το έτος 2022-2023

Εκπαιδευτικοί Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Καλούνται τα μέλη ΕΕΠ_ΕΒΠ που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητάς μας και επιθυμούν να αποσπαστούν  σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης, να αποστείλουν στο EMAIL της ΔΔΕ Ηλείας (mail@dide.ilei. sch.gr), αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά  μέχρι την Τετάρτη 10/8/2022.