ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Η’ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΒΠ-ΕΕΠ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΕΑΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ 2023 – […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2024-2025_ανακοινοποιηση

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (003.ΔΕΒ01 /003.ΔΕΒ01.ΕΙΔ/007.ΕΕΠ-ΕΒΠ-Β01)

Σχετικά: Οι  με αρ.πρωτ.: 114650/Ε2/12-10-2023 και 115268/Ε4/13-10-2023 εγκύκλιοι  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ   Ή  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(003.ΔΕΒ01)-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (003.ΔΕΒ01.ΕΙΔ)& ΕΕΠ – ΕΒΠ  (007.ΕΕΠ-ΕΒΠ-Β01) Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  mail@dide.ilei.sch.gr από  σήμερα  ΔΕΥΤΕΡΑ  12-02-2024 έως  και  ΠΕΜΠΤΗ  29-02-2024. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 1) Οι αιτήσεις οι οποίες  δεν οριστικοποιήθηκαν  έως  και την λήξη  προθεσμίας  της υποβολής  των  αιτήσεων  […]

Όλο το άρθρο

140904_2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2024 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(60ΝΙ46ΝΚΠΔ-6ΟΨ)_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2023-2024_ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2023-2024_για αποστολη

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σχετικό: Η  με αρ.πρωτ.: 115268/Ε4/13-10-2023 εγκύκλιος  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ (006.ΕΕΠ-ΕΒΠ) Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  mail@dide.ilei.sch.gr από  την  Τρίτη 05-12-2023 έως  και  την  Παρασκευή  08-12-2023. *Οι πίνακες  μοριοδότησης  των αιτούντων βελτίωση – οριστική τοποθέτηση θα αναρτηθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2024. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ BRAILLE ΜΕ ΜΟΡΙΑ – ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

Σχετικά: Οι  με αρ.πρωτ.: 114650/Ε2/12-10-2023 και 115268/Ε4/13-10-2023 εγκύκλιοι του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ(001.ΔΕ001)-ΣΜΕΑΕ(001.ΔΕΣΚΕ)& ΝΟΗΜAΤΙΚΗ ΚΩΦΩΝ-BRAILLE (001.ΔΕΚΤ) Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  mail@dide.ilei.sch.gr από  την  Τρίτη 21-11-2023 έως  και  την  Παρασκευή  24-11-2023. Οι πίνακες  μοριοδότησης  των  μελών  ΕΕΠ – ΕΒΠ  θα αναρτηθούν  μέχρι  και   05-12-2023. Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024.

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο των μεταθέσεων. ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος μεταθέσεων_2023_9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ

Όλο το άρθρο