ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε’ ΦΑΣΗΣ

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Τοποθετήσεις

Οι προσλαμβανόμενοι Αναπληρωτές Ε’ φάσης θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία μόνο στα Σχολεία πρώτης τοποθέτησης (τα οποία φαίνονται με έντονα γράμματα Bold στον συνημμένο πίνακα excel). Όσον αφορά τα σχολεία διάθεσης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε΄ΦΑΣΗΣ