Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ορισμό τους ως μέλη στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής: α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας και β) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας λόγω ανασυγκρότησης

Εκπαιδευτικοί

369_ΝΕΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ_ΔΠΕ & ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

νεο_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ -ΑΙΤΗΣΗ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

νεο_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2)_ΒΕΒΑΙΩΣΗ