ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ BRAILLE ΜΕ ΜΟΡΙΑ – ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

Εκπαιδευτικοί Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Σχετικά: Οι  με αρ.πρωτ.: 114650/Ε2/12-10-2023 και 115268/Ε4/13-10-2023 εγκύκλιοι του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ(001.ΔΕ001)-ΣΜΕΑΕ(001.ΔΕΣΚΕ)& ΝΟΗΜAΤΙΚΗ ΚΩΦΩΝ-BRAILLE (001.ΔΕΚΤ)

Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  mail@dide.ilei.sch.gr από  την  Τρίτη 21-11-2023 έως  και  την  Παρασκευή  24-11-2023.

Οι πίνακες  μοριοδότησης  των  μελών  ΕΕΠ – ΕΒΠ  θα αναρτηθούν  μέχρι  και   05-12-2023. Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  mail@dide.ilei.sch.gr από  την  Τρίτη 05-12-2023 έως  και  την  Παρασκευή  08-12-2023.

Οι πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων βελτίωση – οριστική τοποθέτηση θα αναρτηθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΕΑΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΩΦΩΝ-BRAILLE ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024