Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024.

Εκπαιδευτικοί Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο των μεταθέσεων.

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος μεταθέσεων_2023_9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ