ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΥΠΑΙΘΑ το πρόβλημα όσον αφορά το σύστημα για τη ψηφιακή καταχώριση της σύμβασής σας θα λυθεί μέχρι τις 17:00. Παρακαλείσθε όπως έως αυτή την ώρα προσπαθήσετε να καταχωρίσετε ψηφιακά τη σύμβαση σας.