ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε’ ΦΑΣΗ

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν από την  Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.

 

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-1-4

ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ-6