Τοποθετήσεις εκπ/κών (19-5-2022) σε εναπομείναντα οργανικά κενά Δ.Ε Ηλείας-Νέες συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης εκπ/κών ΠΕ06 σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ Τοποθετήσεις

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μέχρι την Τρίτη, 24/5/2022