Υποβολή δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης – Οριστικής Τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ Τοποθετήσεις

Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 2-6-2021 και ώρα 10:00 π.μ.