Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών (7-1-2021)

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Οι τοποθετηθέντες του συνημμένου αρχείου (3 φύλλα) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης τους, από την Παρασκευή 8/1/2021 έως και τη Δευτέρα 11-1-2021.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 7-1-2021