Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

Εκπαιδευτικοί

N_4547_FEK_102A_12-06-2018
Πρόσκληση Υποδντων 20-9-2019
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ υποδντη 2019
ΦΕΚ 4412_2018 ΥΠΟΔΝΤΕΣ