Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας.

ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 2021)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ