«Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ. στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας για την 2η Περίοδο»

Επ/κή Εκπ/ση Μαθητεία

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ. στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας για την 2η Περίοδο (Σεπτεμβρίου 2020)

Απόφαση λειτουργίας ΠΠΠ Σεπτεμβρίου 2020 

και τροποποίηση αυτής ως προς τον επόπτη του 1ου ΕΠΑΛ Λεχαινών στην ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τροποποίηση Απόφασης ΠΠΠ Σεπτεμβρίου 2020