Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Εκπαιδευτικοί Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συνημμένης εγκυκλίου.

Προθεσμία υποβολής από 07-07- 2020 μέχρι 15-07-2020 και ώρα 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ