ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (003.ΔΕΒ01 /003.ΔΕΒ01.ΕΙΔ/007.ΕΕΠ-ΕΒΠ-Β01)

Εκπαιδευτικοί Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Σχετικά: Οι  με αρ.πρωτ.: 114650/Ε2/12-10-2023 και 115268/Ε4/13-10-2023 εγκύκλιοι  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ   Ή  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(003.ΔΕΒ01)-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (003.ΔΕΒ01.ΕΙΔ)& ΕΕΠ – ΕΒΠ  (007.ΕΕΠ-ΕΒΠ-Β01)

Ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  email  της  διεύθυνσης  mail@dide.ilei.sch.gr από  σήμερα  ΔΕΥΤΕΡΑ  12-02-2024 έως  και  ΠΕΜΠΤΗ  29-02-2024.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

1) Οι αιτήσεις οι οποίες  δεν οριστικοποιήθηκαν  έως  και την λήξη  προθεσμίας  της υποβολής  των  αιτήσεων  σύμφωνα με τις ως άνω  εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. θεωρούνται   ΑΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ  ΥΠΟΨΗ.

2)Όσοι  δεν  έχουν  υποβάλει  ηλεκτρονική αίτηση  ως  όφειλαν  εντός  της  ορισμένης  προθεσμίας (30-10-2023)  για Α) ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ  Ή  ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ)  ΚΑΙ  Β) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ , οι περιπτώσεις τους  θα εξεταστούν  ως  εκπρόθεσμες  κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων από το ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ.

3)Οι  μονάδες μοριοδότησης  εντοπιότητας  ή και συνυπηρέτησης  καθώς  και  για ειδικές κατηγορίες (ασθένειας ιδίου/ιδίας , τέκνου και συζύγου)-πολυτεκνίας  θα συνυπολογιστούν  κατά  τις συνεδριάσεις  του  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  ΔΔΕ  ΗΛΕΙΑΣ.

Πληροφορίες

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

2621360544

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ 2023 – 2024

ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024