ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΠΕ30 ΕΕΠ

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

Οδηγίες-Δικαιολογητικά_πρόσληψης_αναπληρωτών 2023-2024 ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΕΠ)

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΧ-ΔΙΔ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΕΕΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2023-2024