ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

Οι αναπληρωτές οφείλουν να κάνουν Ανάληψη Υπηρεσίας στο σχολείο που έχουν τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Για τα σχολεία συμπλήρωσης ωραρίου θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Γ ΦΑΣΗ)