ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Α’ ΦΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Οδηγίες-Δικαιολογητικά_πρόσληψης_αναπληρωτών_2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ -Υ.Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ-ΓΕΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ-ΜΤΧ-ΔΙΔ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-2023doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2023-2024