Τοποθετήσεις εκπ/κών σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ

 

  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/8/2023 και ώρα 10:00 π.μ.