ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΕΠ/ΕΒΠ και σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ

Εκπαιδευτικοί

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της διεύθυνσης mail@dide.ilei.sch.gr από την Παρασκευή 26-05-2023 έως και την Τρίτη 30-05-2023 και ώρα 14:00 σύμφωνα με το υπόδειγμα.

πίνακας αιτούντων ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

πίνακας αιτούντων μετάθεση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπόδειγμα_Ένσταση